Disclaimer

Alhoewel de inhoud van deze website met grote zorg wordt
samengesteld kan KadootjesenzoSlagharen niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie/prijzen
op deze website.
 
Kadootjesenzoslagharen.nl aanvaardt geen enkele aanprakelijkheid
voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de,
al dan niet door derden aangeboden, informatie op deze website
 
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden